top of page

We laten ons niet meer vergiftigen

Gepubliceerd door Dagblad van het Noorden op 10 maart 2019


Namens Meten = Weten: Alok van Loon, Rob Chrispijn, Auke Vonk, Meta Oostendorp, Martje Verf, Martijn Molema en Leo Haasnoot

Bij de bollen- en lelieteelt wordt relatief veel gif gebruikt. Dat vraagt om een een brede spuitvrije zone rondom woningen, scholen, biologische bedrijven, natuur- en drinkwaterwingebieden.

Wij, de deelnemers van het burgerinitiatief Meten = Weten, maken ons zorgen over de groei van een niet-duurzame agro-industrie, met bloembollen en lelies als giftige extremen. Een industrie waarvan het ‘industrieterrein’ zich niet op één locatie bevindt maar verspreid ligt over de hele gemeente Westerveld en een groot deel van Drenthe. Een industrie die jaarlijks heel veel bestrijdingsmiddelen per hectare gebruikt en een enorme transportbeweging veroorzaakt. In 2018 nam het aantal hectares lelie- en bollenteelt in Westerveld met 30 procent toe. De lelieteelt heeft volgens het CBS veruit het hoogste middelengebruik van alle teelten.


Top

Nog even voor de duidelijkheid: in Nederland wordt gemiddeld bijna 9 kilo chemische bestrijdingsmiddelen per hectare gebruikt, bij de lelieteelt is dat 125. De telers stellen dat daarvan 75 procent biologisch is, waar wij overigens ernstig aan twijfelen, maar dan nog blijft er meer dan 31 kilo per hectare over. Daarmee blijft de lelieteelt aan de top van de grote gifgebruikers!


Cocktail

Wij zijn een burgerinitiatief van inmiddels meer dan 200 verontruste inwoners en iedere dag melden zich nieuwe mensen aan. We noemen ons Meten = Weten, omdat we zelf willen meten en weten wat er in onze leefomgeving ligt. Met elkaar brachten we al 8.000 euro bijeen, waarmee we water-, gewas- en bodemmonsters lieten analyseren. Tot onze schrik werden in deze monsters meer dan 50 bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Onze onbespoten spruitjes bevatten 12 verschillende pesticiden. De boerenkool uit een andere biologische moestuin telde er 13. In een tuin aan de rand van een akker werden maar liefst 32 verschillende middelen aangetroffen. De monsters uit natuurgebieden lieten een vergelijkbaar beeld zien. Het is een cocktail van giftige stoffen. Individueel zijn de stoffen in lage concentraties misschien onschadelijk, maar over de opstapelende effecten bij permanente blootstelling en over de gecombineerde werking op onze gezondheid is nauwelijks iets bekend, bestaan geen normen en geen beoordelingsmethode: hier geldt het voorzorgprincipe.


Onderzoek

Ons initiatief krijgt veel media-aandacht. Zo ontvingen wij ook een persbericht van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) met een reactie. De bollentelers zeggen te willen samenwerken en ons serieus te nemen, maar herkennen zich niet in de geschetste uitkomsten van het onderzoek. Ze willen samen met ons een nieuw onderzoek laten verrichten.

Wij zullen dat aanbod voorlopig ter zijde leggen. Want wij richten ons niet op de telers maar tegen een lakse overheid. De tijd van verdeel-en-heers-politiek is wat ons betreft voorbij.


Poepluiers

Bij Nieuwsuur werd een tipje van de sluier opgelicht van het blootstellingsonderzoek bij omwonenden. Zembla wist hier de hand op te leggen en die uitkomsten zijn net als onze resultaten schokkend. Bestrijdingsmiddelen zitten binnen een afstand van 250 meter tot een bollenveld niet alleen in de bodem en de gewassen, maar feitelijk overal. Op onze deurmat, in onze huizen, in onze tuinen, in onze urine en zelfs in de poepluiers van onze kinderen! Wij worden steeds ongeruster!


Spuitvrije zone

Het mag duidelijk zijn: wij willen dat de overheid actie onderneemt en haar burgers en de natuur beschermt tegen bestrijdingsmiddelen. Die stoffen horen niet thuis in onze leefomgeving. Wij vragen om een brede spuitvrije zone rondom woningen, scholen, biologische bedrijven, natuur- en drinkwaterwingebieden. Daarnaast willen we dat de overheid jaarlijks controleert op de naleving van de regels, de concentraties bestrijdingsmiddelen in onze leefomgeving meet en de resultaten toetst bij volstrekt onafhankelijke deskundigen.


Voorzorg

Bij ons zijn het niet de huizen die schudden en scheuren, maar wij en onze kinderen zijn het die permanent blootgesteld worden aan een cocktail van bestrijdingsmiddelen. We willen dat de overheid snel, vanuit het voorzorgsprincipe, de door ons gevraagde acties neemt. Voor ons is de maat meer dan vol! Genoeg is genoeg.

Namens Meten = Weten: Alok van Loon, Rob Chrispijn, Auke Vonk, Meta Oostendorp, Martje Verf, Martijn Molema, Leo Haasnoot.

69 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page