top of page

Waar kan je heen met je klachten?

Als je klachten of zorgen hebt over pesticiden en/of andere aspecten van de bollen-, pioenrozen- of lelieteelt: Laat van je horen bij de bestuurders, politici en instanties die erover gaan. Als je je zorgen maakt, vragen hebt, overlast ervaart, gezondheidsklachten hebt die je relateert aan pesticiden, of overtredingen constateert, stuur dan een mail naar:

Gemeente

Wethouder De Haas info@gemeentewesterveld.nl t.a.v wethouder De Haas

Gemeenteraad van Westerveld griffie@gemeentewesterveld.nl

Provincie

Klachten milieu meldpunt https://www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/meldpunt-milieu

Gedeputeerde Henk Jumelet post@drenthe.nl t.a.v. gedeputeerde H. Jumelet

Gedeputeerde Hans Kuiper post@drenthe.nl t.a.v. gedeputeerde H. Kuiper

Drents Parlement: Statengriffie@drentsparlement.nl

NVWA

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit: https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/contact/klacht-indienen-bij-de-nvwa

Hier kun je terecht om klachten en overtredingen te melden. Bijvoorbeeld bij stankoverlast, of over spuiten bij te harde wind (boven windkracht 3 is verboden), of over te hoog afgestelde spuitbomen (maximale toegestane hoogte is 50 cm boven het gewas), maar ook als je ziet dat sloten worden meegespoten.

De NVWA vraagt naar foto’s van overtredingen. Ook precieze tijd en plaats zijn van belang. Vermeld datum en tijd, en geef de exacte plaats aan met behulp van coördinaten. Je kunt de coördinaten vinden door het perceel op te zoeken op www.maps.google.com en met de cursor midden op het perceel te klikken (er verschijnt een druppel). Vervolgens klik je op de coördinaten die in de pop-up verschijnt. In de linker kolom kun je deze selecteren en kopiëren en in je klacht plakken. Coördinaten zien er zo uit: 52.859008, 6.310138

GGD Drenthe

Voor gezondheidsklachten: https://www.ggddrenthe.nl/over-de-ggd/ggd-drenthe-contactgegevens/ggd-drenthe-mailen/

Ben je hier campinggast?

Leg je zorgen voor aan de eigenaar van de recreatievoorziening waar je verblijft. Steeds meer campinghouders beginnen zich te roeren omdat gasten overlast ervaren. Recreatieondernemers kunnen contact opnemen met de RECRON of de ondernemersvereniging van hun woonplaats. Het is natuurlijk te gek dat de gemeente een handjevol bollentelers steunt en geen rekening houdt met ondernemers die juist last van hebben van de bollenteelt.

Meten=Weten

Laat ook ons weten wat er speelt en hoe de overheid reageert op klachten: metenwetenwesterveld@gmail.com. En schroom niet onze kennis in te roepen, bijvoorbeeld bij handhavingsverzoeken, of twijfel of de boer wel of niet een waterput mag slaan of drainage mag neerleggen etc etc..

Het is goed dat politici, bestuurders en organisaties via de hierboven genoemde kanalen op de hoogte worden gesteld van de klachten en zorgen van inwoners. Misschien gaan ze dan beseffen hoezeer omwonenden zich in het nauw gedreven voelen. Laat dus naast je ‘zakelijke’ klacht vooral ook weten hoe het voelt en waar je tegen aan loopt.

Hoewel ook bij ons af en toe stoom uit de oren komt, willen we toch benadrukken dat we ons niet richten tegen (individuele) boeren, maar tegen een overheid die haar burgers niet beschermt.

Succes!

322 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page