top of page

Waar is het artikel gebleven?


Op 15 december 2020 plaatste de Meppeler Courant een uitstekend artikel op haar website over Westerveldse compostbulten vol fungiciden en het gevaar van resistente schimmels. Woensdag 16 december zou het artikel ook in de gedrukte versie van de krant geplaatst worden. Tot onze grote verbazing verdween het artikel kort na plaatsing van de website en werd het later ook niet geplaatst in de krant. Waar is het artikel gebleven? Dat blijft speculeren.

Gelukkig had Meten=Weten het artikel al gekopieerd, zodat geïnteresseerden de mogelijkheid hebben om het alsnog te lezen.


Zorgen over schimmel Aspergillus fumigatus

Geeuwenbrug - De Westerveldse Actiegroep Meten=Weten maakt zich ernstig zorgen over het gebruik van antischimmelmiddelen (fungiciden) in de landbouw. Deze middelen zijn de oorzaak dat schimmel Aspergillus fumigatus resistent wordt tegen beschikbare medicatie.

De schimmel komt overal in de natuur voor. Omdat in de bollenteelt intensief wordt gespoten met fungiciden, ontwikkelt de immuniteit zich vooral in composthopen van plantmateriaal uit deze teelt. In Westerveld zijn veel bedrijven actief in de bollenteelt. Daarom heeft Meten=Weten zorgen over de schimmel en deze zijn alleen maar toegenomen nadat vrijwilligers van de actiegroep vorig jaar langs de kant van een weg ergens in de gemeente Westerveld, monsters namen uit een reusachtige afvalberg van plantmateriaal. In de hoop organisch afval werd een onthutsende hoeveelheid pesticiden gevonden.


Hoge concentratie

De schimmel Aspergillus fumigatus vormt sporen in afvalbulten met temperaturen tussen de 35 en 40 graden. De temperatuur in de door Meten=Weten onderzochte compostbult bedroeg 37 graden. “Het totaalgewicht van alle gevonden bestrijdingsmiddelen van dit monster is drie keer zoveel als het gewicht van de stoffen van alle 59 monsters die we tot nog toe onderzocht hebben”, zo laat Meten=Weten weten. Volgens vrijwilligers van de actiegroep die het onderzoek hebben uitgevoerd, is niet lang na het nemen van de monsters het vervuilde compost verspreid over een akker waar vervolgens mais op is geteeld. Dat mais is gebruikt voor veevoeder.


Slecht nieuws

Dat de schimmel ongevoelig wordt voor medicatie is slecht nieuws voor veel corona- en grieppatiënten op de IC. Als zij geïnfecteerd zijn met deze schimmel kan dat levensbedreigend zijn. “Helaas worden in de landbouw op grootschalige wijze antischimmelmiddelen toegepast die dezelfde werkzame stof (azolen) bevatten als het antischimmelmiddel dat in de geneeskunde wordt gebruikt. Hierdoor ontstaan meer en meer azool-resistente Aspergillus schimmels die bij een infectie niet behandeld kunnen worden”, zo laat Meten=Weten weten. Al in 2019 is een rapport van het RIVM uitgekomen dat deze problematiek als ernstig omschrijft en heeft de minister maatregelen belooft. Daar blijkt volgens ecoloog Nijland tot nog toe weinig van. “Men zoekt de oplossing in nieuwe geneesmiddelen in plaats van het afbouwen van het azolen gebruik in de landbouw”, zo zegt hij.


Nieuwe bulten

Nog geen maand geleden troffen vrijwilligers van Meten=Weten op dezelfde plaats waar ze ook vorig jaar een bult vonden, weer een dampende compostbult aan. Met een lengte van zo’n 20 meter, een breedte van 3 meter en hoogte van 2 meter was deze nog groter dan de eerst gevonden bult. De berg wordt nog steeds aangevuld met nieuwe ladingen plantenresten. “We weten uit ons vorige onderzoek dat deze bulten de ideale omstandigheden hebben (warmte en azolen) voor ontwikkeling en vermenigvuldiging van resistente Aspergillus. Daar zijn we dus niet blij mee”, aldus Meten = Weten dat in een aangetekende brief aan de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) haar zorg heeft uitgesproken over de volksgezondheid. In de brief vraagt Meten=Weten ook om de nieuwe compostbult te onderzoeken op Aspergillus.


Nieuwe resultaten

Ondertussen roept Meten=Weten inwoners van Westerveld op om te helpen compostbulten in de gemeente in kaart te brengen. “Zijn er bulten in uw omgeving of heeft u ze gezien tijdens een wandeling of fietstocht, maak een foto en/of neem dan contact met ons op. Het gaat dus niet over bergen met aardappelen (veelal onder doek), mest- of aardehopen, maar om bulten met duidelijk aanwezige plantenresten uit de bollenteelt.” Reacties kunnen gestuurd worden naar: metenwetenwesterveld@gmail.com

257 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

Exportverbod

bottom of page