top of page

Veelgestelde vragen

Bijgewerkt op: 26 apr. 2019

Hoe kan ik bijdragen aan dit initiatief?

Je kunt ons steunen door je stem te laten horen: in je omgeving, naar de overheid en via de media. Meten = weten is een burgerinitiatief. We zijn bezig met de oprichting van een vereniging. Je kunt een financiële bijdrage leveren via IBAN: NL93 INGB 0002 7282 17 ten name van M.M. Verf met vermelding Meten is Weten. Twee leden van de werkgroep houden toezicht op deze rekening. Met jouw bijdrage kunnen wij meer onderzoek laten doen. Om gedegen wetenschappelijk onderzoek te kunnen laten uitvoeren is veel geld nodig. Wil je ons helpen? Doneer dan € 25,- of meer en help ons om te bouwen aan een gifvrije toekomst. We houden je op de hoogte van onze resultaten!


Hoe blijf ik op de hoogte van Meten = Weten?

Als je ons een mailtje stuurt dan zetten we je op de verzendlijst en houden we je op de hoogte. metenwetenwesterveld@gmail.com

Alle gemeten waardes zitten onder de wettelijke norm, waar maken jullie je dan zo druk over?

Onze grootste zorg is dat we permanent zijn blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen. Het gaat daarbij ook om het cumulatieve effect. Daar is ook nooit onderzoek naar geweest.

Meten = Weten maakt zich ook druk over onbekende effecten voor ongeboren en jonge kinderen, blinde verlenging van omstreden middelen en over mogelijke risico’s van de stapeling van verschillende middelen.

Volgens onderzoek is er is geen direct gevaar. Waarom dan geen geduld tot het beter geregeld is?

Mogelijk is er wel direct gevaar! We weten het domweg niet, daarom wil Meten = Weten dat de overheid uitgaat van het voorzorgprincipe!


Ik krijg / heb lelies naast mijn huis. Wat moet ik doen?

Verhuizen? Feitelijk ben je niet meer veilig in eigen huis! Ramen en deuren dicht blijkt zinloos. Blootstelling tot tenminste 250m. En dat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Sluit je aan bij Meten=Weten, we proberen een massief protest te laten horen bij de overheid.

Drentse bollenboeren zijn meest innovatief. Waarom werk je niet samen met bollenboeren?

Samenwerken is zinloos. Hans van der Heijden (oud voorzitter KNAV) verwoordt het als volgt: "ondernemen is geen democratisch proces". Bovendien vindt Meten = Weten dat de huidige regels bijgesteld moeten worden op basis van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht! Daarom richten we ons niet tegen de boeren maar op de overheid!


Wat voor onderzoek gaat Meten = Weten nu doen?

Meten = Weten kan geen gezondheidsonderzoek doen, dat is veel te complex. Wij blijven aantonen hoe alom tegenwoordig bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn. In onze leefomgeving. Daarnaast willen we mensen bewust maken van andere ontwrichtende effecten van deze niet-duurzame landbouw.

Waar heeft Meten = Weten de metingen gedaan?

Op tien plaatsen zijn monsters genomen van bodem en planten: twee natuurgebieden die grenzen aan lelie- en gladiolenvelden, de rand van een particuliere tuin die grenst aan een perceel waar al jaren afwisselend lelies en ander bloembollen geteeld worden, twee biologische moestuinen, een groenbemester/volgteelt op een perceel waar lelies hebben gestaan en als nulmeting in de tuin van een particulier die komend seizoen omringd wordt door lelievelden. Op drie plaatsen zijn watermonsters genomen: in een meer, de Dwingelerstroom en een waterput bij een particulier. Meer lezen


Waarom is de kaart waar de monsters zijn genomen niet gepubliceerd?

In verband met privacy mogen wij niet vertellen waar we gemonsterd hebben. Bewoners willen geen ruzie met de buren en vrezen voor waardedaling van hun woning. Ze hebben ons toestemming gegeven om monsters te nemen nadat we beloofd hebben dat ze anoniem blijven.


Hoe weet je dat deze stoffen van de landbouw/lelieteelt zijn?

Wij zijn ongerust over de aanwezigheid van de bestrijdingsmiddelen, ook als ze niet afkomstig zijn van de lelieteelt. Meten = Weten geeft feitelijk aan welke middelen zijn gevonden en in welke concentraties.


Waarom doet Meten = Weten zelf onderzoek?

Een groep inwoners van Westerveld maakt zich zorgen over het grote gebruik van pesticiden in de landbouw. Zij maken zich zorgen over vervuiling, verandering van het landschap, achteruitgang van insecten en vogels.

Bij eerder overleg kregen bezorgde burgers steevast te horen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken, immers de boeren houden zich aan de wet, de lelietelers innoveren, de pesticiden zijn toegestaan door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). En dus moeten boer en burger het maar samen oplossen.

​De initiatiefnemers vroegen zich af of de overheid gedwongen zou kunnen worden om maatregelen te treffen om haar burgers en natuur te beschermen (vergelijk Urgenda). Maar dan moet je feiten hebben over de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in de bodem, het oppervlaktewater en in je moestuin. Daar is nooit goed onderzoek naar gedaan. Waarom dan niet zelf naar feiten zoeken? Verder lezen over het ontstaan van Meten = Weten


Wat is de volgende stap?

Meten=Weten wil dat de overheid haar burgers en natuur beter beschermt: wettelijk spuitvrije zones en jaarlijks metingen naar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater, in (moes)tuinen en natuurgebieden die grenzen aan percelen met bollen-, pioenrozen- en lelieteelt. Ook denken we aan een betere ruimtelijke ordening in het kader van de nieuwe Omgevingswet, waarbij lelieteelt niet langer als reguliere landbouw wordt gezien en (agrarische) gronden zorgvuldiger worden bestemd en gewaardeerd.


Wat is de maximum norm voor landbouwgif?

De norm voor landbouwgif in onze moestuinen en natuurgebieden is nul. Wij vinden dat we als burgers recht hebben:

  • op de zekerheid dat wij en onze kinderen veilig in onze eigen tuin kunnen zitten en spelen

  • om veilig onze eigen verbouwde groenten te kunnen eten

  • dat het oppervlaktewater vrij is van bestrijdingsmiddelen zodat onze kinderen en huisdieren hier niet ziek door kunnen worden

  • zeker te weten dat biologische gewassen ook echt biologisch zijn en geen bestrijdingsmiddelen bevatten van naastgelegen percelen.137 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page