top of page

Van de gevonden stoffen is 88% landbouw gerelateerd

Meten=Weten heeft onderzoek gedaan naar pesticiden in natuurgebieden. In het blad Akkerwijzer reageert duurzaamheidsmanager Eric Kiers van chemisch concern BASF hierop en zegt dat ruim 63% van de gevonden stoffen niet landbouw gerelateerd zijn. Hij heeft het echter over gewichtsprocenten van de totaal gevonden middelen. Het gewicht zegt echter niets over toxiciteit.

Het onderzoek van Meten=Weten was naar het voorkomen van stoffen in gewasmonsters en mestmonsters in Natura-2000 gebieden in Drenthe. Verwacht mag worden dat hier geen vreemde stoffen voorkomen. Het laboratorium toonde bij onderzoek van de monsters totaal 32 stoffen aan, met samen 1333,7 microgram.

Hiervan zijn een vijftal volgens Akkerwijzer niet duidelijk te linken aan de landbouw. Namelijk Difenyl, Difenylamine, Deet, Fenyl-fenol en Antraquinon. Qua gewicht staat Difenyl met stip nummer 1 in 23 van de 24 monsters samen 468,7 microgram 35,1 %.

Nummer 2 was Chloorprofam, een zeer makkelijk verdampend bestrijdingsmiddel.

Nummer 5 was Fthalimide, nummer 6 Fluopyram en nummer 7 Metoprothryn alle van dezelfde categorie.

In totaal zijn 27 van de 32 gevonden stoffen dus wel te linken aan de landbouw en deze stoffen horen niet in de natuur, zoals ook terecht is opgemerkt in Akkerwijzer.

De gevonden middelen in microgram/kg %

1 Difenyl 468,7mg 35,1%

2 Chloorprofam 166,7mg 12,5%

3 Deet 161,6 mg 12,1%

4 Difenylamine 117,7mg 8,8%

5 Fluopyram 73,8 mg 5,5%

6 Fthalimide 57,9 mg 4,3%

7 Metaprothryn 51,6 mg 3,9%

8 Antraquinon 39,8 mg 3,0%

9 Fenylfenol 32,8mg 2,5%

en nog18 bestrijdingsmiddelen.

Totaal zijn 27 landbouw gerelateerde stoffen gevonden, dat is 88 %.

Dus het is hoog nodig dat hier verder diepgaand onderzoek naar gedaan wordt. En dat is wat wij vragen. De overheid is aan zet!

36 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page