top of page

Uitspraak Raad van State over de PAS

Bijgewerkt op: 6 jun. 2019

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een langverwachte uitspraak gedaan over een nationaal programma om te gaan met effecten van stikstof op natuurgebieden, het Programma Aanpak Stikstof. De essentie van dit programma was dat er maatregelen zouden worden genomen om de stikstoflast te verminderen en dat daarom op voorhand wat extra stikstofbelasting zou kunnen worden toegestaan, onder andere door uitbreidingen van veehouderijen. De uitspraak zal grote gevolgen hebben voor het bestemmingsplan buitengebied. Voor de lelieteelt betekent het dat er bij Natura2000-gebieden spuitvrije zones moeten komen

Het is moeilijk dit complexe probleem simpel uit te leggen. De Nederlandse Wet natuurbescherming is gebaseerd op een Europese Habitatrichtlijn. In die richtlijn zijn natuurbeschermingsverplichtingen voor Nederland opgenomen. Maar de laatste Nederlandse regeringen vonden dit niet leuk en hebben van alles geprobeerd de verplichtingen verzwakt uit te leggen en hebben richting EU pogingen gedaan de verplichtingen te verzwakken. Geen succes. Naar aanleiding van enkele jaren discussie heeft de Raad van State aan het Europees Hof om uitleg gevraagd hoe om te gaan met de verplichtingen van de Habitatrichtlijn.

Het Europees Hof heeft dit in november 2018 gedaan. Dit arrest bevat eigenlijk niets nieuws, alleen is nog eens goed duidelijk gemaakt aan welke verplichtingen zich Nederland (en de andere lidstaten) hebben te houden.

De Raad van State moest nu deze uitleg toepassen op het Nederlandse stikstofbeleid. De uitslag is dat het Nederlands beleid in strijd is met Europese bepalingen en dus buiten werking is gesteld. Dit betekent dat honderden uitbreidingen van veehouderijen, mestverwerking, maar ook wegaanleg etc. op losse schroeven staat.

Voor Westerveld betekent het dat het bestemmingsplan buitengebied, dat al in 2012 vanwege de stikstof was vernietigd nu ook weer zal worden vernietigd.

Maar veel belangrijker is dat de duidelijkheid die het Hof van Justitie heeft gegeven ook geldt voor andere effecten op Natura 2000-gebieden, zoals verdroging en bestrijdingsmiddelen. Ook ten aanzien van deze onderwerpen dient de Habitatrichtlijn strikt te worden nageleefd. Dit betekent dat tal van activiteiten als drainage, waterwinning, bestrijdingsmiddelen vergunning plichtig zijn. Dit betekent zelfs dat de verplichting bestaat dat voor natuur ongewenste ontwikkelingen worden terug gedraaid.

Dit betekent dat een nieuw bestemmingsplan Westerveld geen enkele mogelijkheid mag bieden voor uitbreiding van veehouderijen en intensieve teelten.

Hier zal ongetwijfeld nog veel discussie over volgen.

����

110 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page