top of page

Resultaten watermetingen 2018

Bijgewerkt op: 6 jun. 2019

Op 2 december 2018 zijn drie watermonsters genomen. Twee van oppervlaktewater en een van grondwater uit een particuliere waterput. De analyses hebben lang op zich laten wachten. Daarbij bleek dat het grondwatermonster (monsternummer 13) verloren is gegaan. Meten=Weten overweegt nog of ze opnieuw dezelfde waterput gaat bemonsteren. De overige twee monsters zijn geanalyseerd op pesticiden. Hierbij werd de detectiegrens niet aange­past (verlaagd) zoals bij de grond-, mest- en gewasmonsters.

In Recreatieplas Blauwe Meer (monsternummer 11) zijn aangetroffen: DEET, een biocide dat insecten weert, en Pyrethrin I, een insecticide dat in anti-vlooienmiddelen voor honden zit en tevens een acaricide is dat werkt tegen teken en mijten. De stoffen zijn mogelijk afkomstig van in het meer zwemmende mensen die DEET hebben gebruikt en honden die zijn behandeld met pyrethrin I.

In de Beilerstroom bij stuw Mussels 212 (monsternummer 12) zijn geen pesticiden aangetoond boven hun detectiegrens. Het kan dus wel! Verklaringen hiervoor kunnen zijn dat: - bovenstrooms van de stuw voornamelijk blijvend grasland staat - de laatste jaren bovenstrooms weinig akkerbouw was - daarop vrijwel geen bloembollen of –knollen (lelies) geteeld zijn - in de maand december vrijwel niet gespoten wordt - stromend water snel wordt ververst - de detectiegrens van de analyse hoger ligt dan bij de bodem- en gewas-monsters.

Zie voor meer info over deze monsters ‘Rapportage 2018 compleet’ en ‘Evaluatie per monster 2018’

144 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page