top of page

Plannen voor metingen in 2019

Ook in 2019 gaan we door met meten van bestrijdingsmiddelen. Vorig jaar hebben we de monsters in december genomen, en in 2019 willen we juist aan het eind van het spuitseizoen, augustus/september, meten om de maximale concentraties van bestrijdingsmiddelen vast te stellen.

We meten vooral daar waar we vinden dat bestrijdingsmiddelen niet horen: op de plaatsen waar ze niet zijn toegepast, zoals in particuliere tuinen, biologische bedrijven en in volggewassen die als voedsel voor mens of dier dienen.

Daarnaast doen we metingen voor particulieren die voor de eerste keer een bollenveld dicht bij hun huis krijgen en aan het einde van het seizoen willen weten wat het effect van de ongeveer 25 bespuitingen is. Hiervoor zijn dit voorjaar al monsters als nulmeting genomen.

Ook werken we samen met partners om samen te meten, zoals terreinbeheerders om de verspreiding van middelen op natuurgebieden in kaart te brengen. Daarnaast gaan we op zoek naar al bestaande metingen bij overheden en nutsbedrijven als het waterschap en waterleidingmaatschappijen.

Er is dus zeker nog genoeg te meten.

39 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page