top of page

Persbericht overleg tussen CTGB en Meten=Weten

Bijgewerkt op: 5 jun. 2019

Op uitnodiging van CTGB heeft maandag 27 mei een gesprek met Meten=Weten (M=W) plaatsgevonden. Dit was voor de CTGB de eerste maal dat ze met een bewonersgroep overleg hadden. Onderwerp was de ongerustheid die is ontstaan na het bekend worden van de resultaten van het onderzoek naar de bestrijdingsmiddelen van RIVM en M=W. De spanningen zoals die nu in Westerveld bestaan blijken terug te voeren op hiaten in de taak van de CTGB.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt bestrijdingsmiddelen. “We nemen bewonersgroepen als jullie en jullie onderzoek zeer serieus,” zegt directeur Luuk van Duijn van het Ctgb aan het begin van het gesprek. “Het is waardevolle informatie voor ons, op jullie onderzoek is werkelijk niets af te dingen. Wij snappen dat jullie zorgen hebben en vinden het belangrijk om in gesprek te blijven. Voor ons is dit de eerste keer.” De aanleiding van het gesprek is dat uit zowel uit het RIVM onderzoek als de M=W resultaten blijkt dat bestrijdingsmiddelen op plaatsen aanwezig zijn waar ze niet horen, in particuliere tuinen tot zelfs 32 middelen en in natuurgebieden. Maar volgens CTGB behoeven ze zich geen zorgen te maken, per stof liggen de gehalten onder de veilige niveaus voor mensen.

De discussie spitst zich toe of de door het CTGB gebruikte normen voldoende zekerheid bieden. Uit het gesprek blijkt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de stapeling van verschillende stoffen en naar effecten op zeer jonge kinderen en oudere mensen. Uit onderzoek in het buitenland blijkt dat de ziekte van Parkinson wordt gelieerd aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen en zijn groei- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen geconstateerd. De effecten op zeer jonge en ongeboren kinderen blijkt niet standaard te worden gemeten. Hoewel CTGB aangeeft dat alles veilig is, worden hier vanwege het ontbreken van voldoende basisgegevens toch vraagtekens bij gezet.

De zekerheid die het CTGB geeft ten aanzien van mensen geldt minder voor de natuur. Hierbij blijkt dat effecten op laboratoriumschaal vele malen minder zijn dan effecten op de zelfde diersoorten in natuurlijke omstandigheden. Dit doet zich het sterkst voor bij Natura 2000-gebieden, zoals er drie in Westerveld liggen. De CTGB geeft aan dat aan het voorzorgprincipe zoals geldt voor deze gebieden, onmogelijk kan worden voldaan. Natuurgebieden dienen gifvrij te zijn en effecten kunnen alleen worden vermeden door het instellen van spuitvrije zones.

Vrij uitgebreid is ook gesproken over de politieke en sociale gevolgen van de manier zoals het CTGB haar adviestaak uitoefent. Zij zien als taak uitsluitend de beoordeling of er gevaar is of niet en beoordelen geen andere aspecten. Het feit dat er geen acuut gevaar voor mensen is, is geen antwoord op de bevindingen van het RIVM en M=W ten aanzien van de verspreiding en stapeling van middelen. Het CTGB realiseerde zich niet dat hierdoor bewonersgroepen als Meten=Weten gezien worden als onruststokers en paniekzaaiers. Terwijl hun doel juist is om meer duidelijkheid te verschaffen aan het bestuur, boeren, omwonenden én het Ctgb.

35 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page