top of page

Ontmoeting minister Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven

Op maandag 8 april nam Meten=Weten deel aan een gesprek met minister Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven. Het gesprek kwam mede tot stand dankzij televisieprogramma Zembla. Onduidelijk is nog of de minister hiermee ook haar eerder gemaakte belofte heeft ingelost wat betreft een gesprek met bezorgde omwonenden. Zo’n gesprek zegde zij twee jaar geleden toe na aandringen van Partij voor de Dieren.

Voorafgaand aan het gesprek met de bezorgde bewoners sprak de minister een uur lang met vertegenwoordigers uit de landbouwsector.

Bij het gesprek waren namens Meten=Weten Rob Chrispijn en Martijn Molema aanwezig. Verder zaten aan tafel mensen van Stichting Bollenboos uit Diever en bezorgde bewoners uit Hardenberg. De minister nam alle tijd en gaf de indruk echt naar ons te luisteren. Wij hebben benadrukt dat het blootstellingsonderzoek en het onderzoek van Meten=Weten beide aantonen dat er sprake is van een permanente blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen, ook over grote afstanden van de bespoten percelen.

Toen wij de minister vroegen of zij dit verantwoord vindt, gaf zij geen duidelijk antwoord, laat staan dat de minister van plan was om direct tot actie over te gaan. Zij wees ons op haar plannen om te streven naar minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen in 2030. Wij hebben de minister gewezen op verontrustende epidemiologische studies, het ontbreken van normen voor stapeling, het ontbreken van normen voor kleine kinderen en de ecologische catastrofe die zich aftekent op het platteland en in de natuur. Volgens ons vraagt dit om directe actie vanuit het voorzorgsprincipe. De minister gaf aan zelf geen toxicoloog te zijn en over deze onderwerpen met het Ctgb in gesprek te gaan. Zij wil zich laten leiden door hun advies.35 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page