top of page

Nieuwsbrief 2 - juni 2019


Hierbij de tweede Nieuwsbrief van Meten=Weten. Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd:

 • We hebben 8 april een gesprek gehad met minister Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven.

 • Op 25 april was een veelbesproken uitzending van Zembla met als titel Bollengif in babyluiers dat voor een groot deel over Westerveld ging.

 • 27 mei hebben we op hun uitnodiging gesproken met het Ctgb (College voor Toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Het was voor de eerste keer dat deze organisatie sprak met een groep burgers.

 • De resultaten van de watermonsters van de metingen in 2018 zijn binnen.

 • Op 28 mei diende de lokale VVD een motie in bij de gemeenteraad van Westerveld. We hebben ons erg verbaasd over de inhoud en de strekking.

 • En tenslotte: Meten=Weten is nu officieel een vereniging. Onze vrienden en donateurs krijgen binnenkort een uitnodiging om lid te worden.

In deze nieuwsbrief:

 • Laatste nieuws: debat Tweede Kamer, vereniging, meldpunt lelieteelt, artikelen Trouw

 • Verslag van de ontmoetingen met de minister, staatssecretaris en het CTGB

 • Motie VVD in gemeenteraad Westerveld

 • Resultaten watermetingen 2018

 • Plannen voor metingen in 2019

 • Uitspraak Raad van State over de PAS en wat dat betekent.

Laatste nieuws

Tweede Kamer in debat over gewasbescherming

Donderdag 6 juni vindt het uitgestelde Algemeen overleg in de Tweede Kamer plaats over gewasbescherming. Zeven politieke partijen stelden eerder vragen over ons onderzoek, deze zullen in het AO aan de orde komen bij agendapunt 15. Het overleg is van 18 tot 23 uur. Het wordt dus een latertje. Je kunt het debat live volgen via https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01908


Meldpunt lelieteelt

Het meldpunt Lelieteelt en gewasbescherming is van de gemeentelijke website afgehaald. Mensen worden nu doorverwezen naar de website van de Rijksoverheid, de NVWA en het RIVM. Wij vinden dit een slechte zaak. Meten=Weten adviseert daarom inwoners om bij vragen en klachten over bestrijdingsmiddelen toch ook contact op te nemen met de gemeente: info@gemeentewesterveld.nl of T: 0521 349 349. De gemeente moet weten wat er speelt, welke klachten er zijn en waar mensen zich zorgen over maken. Zij is als eerste instantie verantwoordelijk voor ons, de inwoners! Een verantwoordelijkheid die de gemeente niet over de schutting mag gooien.

Opinie in de TROUW

Henk Baptist, lid van het kernteam van M=W, heeft naar aanleiding van het gesprek met de Ctgb een opiniestuk geschreven. Dit verschijnt donderdag 6 juni in de Trouw.

‘Trouw Duurzame top 100 van onderop’

Meten=Weten is genomineerd voor de ‘Trouw Duurzame top 100 van onderop’. De officiële bekendmaking van de gehele Duurzame 100 is op 10 oktober.

Verslagen van de ontmoetingen met de minister, staatssecretaris en het CTGB Op maandag 8 april nam Meten=Weten deel aan een gesprek met minister Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven. Het gesprek kwam mede tot stand dankzij televisieprogramma Zembla. Lees meer Niet alleen de minister sprak met het Ctgb. Maandag 27 mei 2019 was Meten=Weten uitgenodigd. Lees hier hoe dat verliep.


Motie Westerveldse VVD Wat de Westerveldse VVD bezielde om op 28 mei een motie in de gemeenteraad te brengen dat de gemeente een eind moest maken aan de discussie over bestrijdingsmiddelen, is ons een raadsel. De inhoud van de motie is samengevat weergegeven, dat is ‘geconstateerd dat er geen enkele plek in onze gemeente die is onderzocht schoon is, dat omwonenden bestrijdingsmiddelen binnen krijgen en dat het ministerie van landbouw daarom nieuw beleid gaat ontwikkelen’. Allemaal waar. Maar de VVD roept naar aanleiding daarvan op de adviezen van het RIVM over te nemen en daarmee de discussie binnen de gemeente te beëindigen. Lees hier meer.


Resultaten watermetingen 2018 Op 2 december 2018 zijn drie watermonsters genomen. Twee van oppervlaktewater en een van grondwater uit een particuliere waterput. De analyses hebben lang op zich laten wachten. Daarbij bleek dat het grondwatermonster (monsternummer 13) verloren is gegaan. Meten=Weten overweegt nog of ze opnieuw dezelfde waterput gaat bemonsteren. Lees hier het resultaat van de andere monsters.

Plannen voor metingen in 2019 Ook in 2019 gaan we door met meten van bestrijdingsmiddelen. Vorig jaar hebben we de monsters in december genomen, en in 2019 willen we juist aan het eind van het spuitseizoen, augustus/september, meten om de maximale concentraties van bestrijdingsmiddelen vast te stellen. Lees meer.

Uitspraak Raad van State over de PAS

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een langverwachte uitspraak gedaan over een nationaal programma om te gaan met effecten van stikstof op natuurgebieden, het Programma Aanpak Stikstof. De essentie van dit programma was dat er maatregelen zouden worden genomen om de stikstoflast te verminderen en dat daarom op voorhand wat extra stikstofbelasting zou kunnen worden toegestaan, onder andere door uitbreidingen van veehouderijen. De uitspraak zal grote gevolgen hebben voor het bestemmingsplan buitengebied. Voor de lelieteelt betekent het dat er bij Natura2000-gebieden spuitvrije zones moeten komen. Lees meer.


Komende maanden De kernteamleden hebben in deze startperiode hard gewerkt om onze organisatie op te bouwen en de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen en wettelijke spuitvrije zones op de agenda te krijgen. Als min of meer toevallig bij elkaar gekomen inwoners van Westerveld zijn wij inmiddels een hecht team. De komende zomermaanden zal ons tempo iets lager liggen, maar we blijven uiteraard alert en gaan door met meten. Eind september organiseren we onze eerste ledenvergadering. Nader bericht volgt. Wij gaan voorwaarts! Vriendelijk en vastberaden!


Het kernteam van Meten=Weten wenst jullie een goede zomer 😊

107 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page