top of page

Nieuwsbrief 1

Bijgewerkt op: 23 mrt. 2019

Informatieavond in Havelte Zo’n 230 betrokkenen bezochten op vrijdag 15 maart de informatieavond in De Veldkei in Havelte. Tijdens de avond is ons onderzoek gepresenteerd, inclusief de reactie van enkele deskundigen. Met deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte houden van de stand van zaken.

Het Meten = Weten kernteam heeft als voorbereiding van deze avond gewerkt aan nadere duiding van de resultaten van ons onderzoek. We waren ongelofelijk blij met de ondersteuning die we kregen van professor Martin van den Berg, een vooraanstaand en alom gerespecteerd toxicoloog, die ons onderzoek tegen het licht hield en verklaarde dat onze steekproef volgens de juiste protocollen is gedaan en onderzocht is door een gerenommeerd instituut. Er is volgens hem zorgvuldig onderzoek verricht.

Ook professor kindergeneeskunde Pieter Sauer ondersteunt ons onderzoek. We zijn geschrokken van zijn reactie en de mogelijke gevolgen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Zeker voor kwetsbare groepen moet er wat gedaan worden om mogelijke blijvende schade te voorkomen.

De beide hoogleraren konden in verband met verblijf in het buitenland niet zelf aanwezig zijn. Ze waren echter van harte bereid om in een video-interview hun mening te delen met de aanwezigen in Havelte. Deze interviews zijn terug te zien op deze website. Klik voor de video's en de presentaties van de andere sprekers hier.

In de media

Het onderzoek van Meten = Weten kreeg veel aandacht van de media: Dagblad Trouw besteedde er twee en een halve pagina aan, er verschenen artikelen in Meppeler Courant, Dagblad van het Noorden, De Volkskrant, Akkerwijzer, Greenity en Nieuwe oogst.

Ook het NOS-journaal en Nieuwsuur besteedden op 6 maart aandacht aan Meten=Weten. De resultaten van Meten=Weten sluiten aan bij de eerste resultaten van een onderzoek van RIVM (Onderzoek Bestrijdingsmiddelen Omwonenden) dat in april officieel gepresenteerd zal worden.

Een overzicht van de nieuwsberichten is terug te lezen als je hier klikt.

Opinies: In Dagblad van het Noorden verscheen een reactie van Meten=Weten ‘We laten ons niet meer vergiftigen’, raadslid Michiel van de Kasteelen van Progressief Westerveld stak ons een hart onder de riem met zijn column ‘Klokkenluiders’, Rolf Heynen, directeur van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research, schreef een voortreffelijke column ‘Stem tegen vergiftigd worden’ die o.a. gepubliceerd is in Leidsch Dagblad, Gooi- en Eemlander, en Noord-Hollandsdagblad.

Hoe reageerde de politiek?

Het onderzoek van Meten = Weten is opgepikt door de politiek. In de Tweede Kamer stelden meerdere partijen vragen aan de minister. In de Drentse Statenvergadering van 13 maart is een motie ingediend door GroenLinks over lelieteelt, die na toezeggingen van de gedeputeerde om met betrokkenen in overleg te gaan weer is ingetrokken.

In Schagen (bloembollenteelt) stelde de SP vragen, PvdA Gelderland wil naar aanleiding van de resultaten van Meten=Weten ook in Gelderland bodemonderzoek.

We laten ons niet meer sussen

In het Dagblad van het Noorden lezen we dat gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) tijdens de Statenvergadering van 13 maart aangeeft dat hij de gemoederen in Westerveld wil sussen en heeft overleg aangekondigd tussen de partijen. Hij liet daar ook weten dat de lelieteelt al zo verschrikkelijk veel doet aan verduurzaming, en dat Meten = Weten de telers ten onrechte in het verdomhoekje zet.

Wij denken dat mijnheer Jumelet ons niet goed heeft begrepen. Meten=Weten richt zich niet tegen boeren en lelietelers. Wij richten ons op de overheid. Wij willen dat de overheid ons beschermt tegen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en willen dat de overheid een wettelijke spuitvrije zone instelt.

De resultaten van ons onderzoek, het blootstellingsonderzoek van het RIVM en de reactie van twee hoogleraren maken ons vastberaden: we gaan niet weer in overleg met de telers, dat is al 15 jaar een uitzichtloos traject geweest omdat de belangen tussen omwonenden en telers te verschillend zijn. Bestrijdingsmiddelen zijn een maatschappelijk probleem, die discussie hoort thuis bij de overheid. Wij verlangen dat de overheid maatregelen neemt, alleen dát kan ons sussen. https://www.dvhn.nl/drenthe/Provincie-gaat-gemoederen-over-lelieteelt-sussen-24264313.html

24 april naar Den Haag!!

Op 24 april is de beantwoording van de vragen over gewasbeschermingsmiddelen door minister Carola Schouten (LNV) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven(I en W) (https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A02308). De minister komt daarover nog met een brief aan de Tweede Kamer. Diverse leden van het Meten = Weten team gaan daarnaartoe. Als er meer mensen zijn die mee willen, kunnen zij zich aanmelden bij metenwetenwesterveld@gmail.com Dan kunnen we gezamenlijk reizen.

Zembla

Het onderzoeksprogramma Zembla is bezig met een derde uitzending over lelieteelt en bestrijdingsmiddelen. De ontwikkelingen rondom Meten=Weten worden door Zembla op de voet gevolgd. Zo was Zembla aanwezig op onze informatieavond in Havelte. Ons verhaal zal deel uit maken van de documentaire die op donderdag 25 april aanstaande zal worden uitgezonden. De vorige uitzendingen van Zembla over lelieteelt kun je hier nog eens terugkijken: Gif in de bollenstreek en Lelies met een luchtje.

Hoe gaan we verder??

Meten= Weten is een burgerinitiatief met inmiddels meer dan 200 vrienden en donateurs. De eerste stap is gezet. Volgende week komt het kernteam van Meten=Weten bijeen om te overleggen hoe we verder gaan. We bevinden ons op een nog onbetreden pad en voelen ons pioniers. Uiteraard overleggen we vervolgstappen met vrienden en donateurs. Binnenkort worden zij uitgenodigd voor een brainstormbijeenkomst. Natuurlijk zullen we je ook informeren als de watermonsters binnen zijn.


Kerngroep van Meten = Weten

Alok van Loon, Rob Chrispijn, Auke Vonk, Meta Oostendorp, Martje Verf, Martijn Molema, Leo Haasnoot, Henk Baptist, Emy Oosterveld en Guido Nijland.

Contact: metenwetenwesterveld@gmail.com

275 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page