top of page

Met recht van spreken

Op dinsdag 19 november konden burgers van Westerveld inspreken over het Bestemmingsplan Buitengebied. Voor het eerst bood dat een mogelijkheid om spuitvrije zones in te voeren. Veertien burgers wilden inspreken om te pleiten voor zulke zones. Iedereen mocht 5 minuten inspreken, maar een paar uur voor de vergadering besloot de voorzitter op grond van de nieuwe vergaderafspraken in Westerveld dat de 5 minuten werden teruggebracht naar 3 minuten. Veel insprekers werden in hun betoog afgekapt.

Meten=Weten is ontsteld door de onvriendelijkheid en rigide hantering van de voorschriften van de raad van Westerveld. Burgers kregen het gevoel niet welkom te zijn, dat zij als last werden ervaren en geen recht hadden om hun verhaal eindelijk te kunnen vertellen. Meten=Weten heeft de inspraakreacties gebundeld zodat iedereen de volledige betogen kan nalezen. Onlangs werd het rapport Uitgesproken gepubliceerd, als reactie noemen we dit verslag: Met recht van spreken.

Het pamflet Met recht van spreken is uitgedeeld aan de leden van de Commissie Omgevingsbeleid van het Drents Parlement.

90 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page