top of page

Laat uw mening horen!

Bijgewerkt op: 23 jan. 2021


De gemeente Westerveld is bezig een omgevingsvisie te formuleren als basis voor de Omgevingswet die in 2022 in werking treedt. Deze omgevingsvisie geeft richting aan het langetermijnbeleid van de gemeente Westerveld. Als beginstuk heeft de gemeente een ambitiedocument geproduceerd, een document dat het resultaat is van de campagne Westerveld Natuurlijk. Download hier het ambitiedocument.

Op dinsdag 26 januari 2021 van 16:00 uur tot 20:00 uur organiseert de gemeente Westerveld een digitale inloopbijeenkomst om over de ambities en speerpunten met bewoners in gesprek te gaan. Daartoe deed de gemeente vorige week in de Westervelder een oproep: lees hier.


Als we dit het ambitiedocument lezen, wordt duidelijk dat de gemeente op het gebied van gewasbescherming en volksgezondheid nauwelijks tot geen ambities heeft. Meten=Weten raadt u dan ook van harte aan om uw mening kenbaar te maken in de hoop dat er meer druk komt om wel enige ambitie over deze onderwerpen te formuleren.

Op dinsdag 26 januari 2021 van 16:00 uur tot 20:00 uur organiseert de gemeente Westerveld een digitale inloopbijeenkomst om over de ambities en speerpunten met u in gesprek te gaan. U kunt hier aan deelnemen via www.inloopwesterveld.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om digitaal aan te schuiven, dan kunt u uw opmerkingen en mening e-mailen naar info@gemeentewesterveld.nl

Voor wat betreft de volksgezondheid willen wij u wijzen op uitspraken van parkinson-professor Bas Bloem. Volgens hem dreigt er een parkinsonpandemie. In een interview met het blad Science zegt hij: “Vermijd blootstelling aan landbouwbestrijdingsmiddelen en andere stoffen die het risico op Parkinson verhogen. Ik wil mensen motiveren een oproep te doen aan de regering; te schrijven naar hun politieke partij. Ik denk dat we met z’n allen de straat op moeten.” Lees ook: Nijmeegse professor vreest pandemie rond parkinson - Omroep Gelderland

Kijktip! Tenslotte willen we u nog twee korte filmpjes in herinnering brengen van professor kindergeneeskunde Pieter Sauer: klik hier en professor toxicologie Martin van de Berg: klik hier.

Laten we allemaal gehoor geven aan de oproep van professor Bas Bloem, te beginnen met onze gemeente op te roepen om meer ambitie te tonen om haar burgers te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen.


140 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Exportverbod

bottom of page