top of page

Handhavingsverzoek stoffen in bestrijdingsmiddelen

Bijgewerkt op: 21 okt. 2021


Meten=Weten heeft naar 12 provincies handhavingsverzoeken gestuurd om een aantal bestrijdingsmiddelen niet langer toe te staan. Het gaat om 14 vluchtige stoffen die bij onderzoek zijn aangetroffen in Natura 2000-gebieden. Volgens Meten=Weten is het bevoegd gezag verplicht om passende maatregelen te nemen om verslechteringen en verstoringen die significante effecten hebben op een Natura 2000-gebied te voorkomen. Meten=Weten baseert zich daarbij op artikel 6, tweede lid van de Habitatrichtlijn.

Lees hier de brief

Trouw van 21 oktober 2021 publiceerde over deze actie. Hier is de link naar het artikel.

646 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Exportverbod

bottom of page