top of page

Giftige compostbulten

Bijgewerkt op: 9 dec. 2020


Dodelijke sporen

Zojuist in het nieuws: 'Uit recent onderzoek van het Radboud UMC, LUMC en het RIVM op longweefsel van ernstig zieke coronapatiënten bleek 1 op de 4 patiënten besmet met de Aspergillus fumigatus. Dit is een schimmel die overal in het milieu voorkomt, maar bij mensen met verstoorde afweer kan gaan woekeren in de longen.' Op woensdag 9 december 2020 wordt het programma 'Met de Kennis van Nu' uitgezonden. Deze aflevering gaat over resistente schimmels. In de VPROgids van deze week staat een groot artikel. Lees hier: ‘Dodelijke sporen’. Ook Jelmer Buijs, onderzoeker en lid van M=W, komt in deze uitzending aan het woord. NPO 2, 22.20 uur.


Resistente schimmel in afvalhopen van intensief bespoten teelten

Het wetenschapsprogramma ‘Met de kennis van nu’ gaat over Aspergillus fumigatus. Deze schimmel groeit op dood plantenmateriaal dus ook afval uit de bollenteelt. De schimmel maakt miljoenen sporen die overal aanwezig zijn in binnen- en buitenlucht, en die wij dus inademen. Voor gezonde mensen vormt dat geen gevaar, maar voor mensen met een verzwakt immuunsysteem kan dit zorgen voor ernstige longinfecties. Jaarlijks krijgen 600 mensen invasieve aspergillose. Het probleem is dat inmiddels een derde van de schimmelstammen resistent is geworden tegen de beschikbare medicatie en dat aantal neemt snel toe. Als een schimmel ongevoelig is voor medicatie is de kans op overlijden van een patiënt groot (86%).


Resistentie door bestrijdingsmiddelen

In de bollenteelt worden veel schimmelbestrijdingsmiddelen gebruikt: fungiciden waaronder vele die behoren tot de zogenaamde azolen. In rottend plantenafval ontmoeten de azolen en de Aspergillus-schimmel elkaar en ontwikkelt de schimmel resistentie, waardoor hij ook resistent wordt voor medicatie (medische azolen). Artsen luiden al jaren de noodklok. Kijk hier.

Het onderwerp is besproken in de Tweede Kamer en op de ministeries van LNV en BZK. Het RIVM heeft onderzoek gedaan en waarschuwt: “(…) het is daarom plausibel dat patiënten een infectie kunnen oplopen door het inademen van resistente sporen uit de omgeving.” Lees hier.

Lees ook de Kamerbrief over voorkomen resistentie Aspergillus fumigatus tegen azolen.

Er loopt al vele jaren een onderzoek van wetenschappers van de Wageningen Universiteit en het Radboud MC i.s.m. ‘de bollensector’. Het onderzoek richt zich vooral op het ontwikkelen van een nieuw medicijn (medische azool) waar de Aspergillus niet resistent voor is. Tot onze verbazing wordt er door de overheid niet gesproken over het uit de handel nemen van azolen voor landbouwgebruik vanuit het voorzorgsprincipe. Economie gaat altijd voor.


Compostbulten in Westerveld

Het is verontrustend te weten dat de Aspergillus-sporen vormt in afvalbulten met temperaturen tussen de 35 en 40 graden. Meten=Weten vond vorig jaar langs de kant van een weg een reusachtige afvalberg van plantmateriaal. We maten de temperatuur (37 graden), namen monsters uit deze hoop en vonden een onthutsende hoeveelheid pesticiden. Het totaalgewicht van alle gevonden bestrijdingsmiddelen van dit monster is drie keer zoveel als het gewicht van de stoffen van alle 59 monsters die we tot nog toe onderzocht hebben! In het compostmonster zaten 37 pesticiden waarvan 18 fungiciden waaronder 8 azolen. Lees resultaten hier ‘Pesticiden in compostmonster

Toen we de resultaten van het monster kregen was de bult al verspreid over een akker waar vervolgens mais op werd geteeld. Mais dat later als veevoer dient.


Nieuwe bult

Tot onze schrik vonden we 3 weken geleden op dezelfde plek weer een (dampende) bult, dit keer van meer dan 20 meter lang, 3+ meter breed en 2+ meter hoog. En de berg wordt nog steeds aangevuld met nieuwe ladingen plantenresten. We weten uit ons vorige onderzoek dat deze bulten de ideale omstandigheden hebben (warmte en azolen) voor ontwikkeling en vermenigvuldiging van resistente Aspergillus.


In de Kamerbrief zegt de minister:

“Vooralsnog zal het eerdergenoemde met azolen behandelde bollenafval zo snel

mogelijk na het ontstaan moeten worden verwerkt. Gezamenlijk met de

bloembollensector en de professionele afvalverwerkende bedrijven, zal worden

gekeken naar mogelijkheden om dit op een adequate wijze in te vullen.”


We hebben direct een aangetekende brief gestuurd naar de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) waarin we onze zorg uitspreken over de volksgezondheid, vragen om deze hoop te onderzoeken op Aspergillus en deze te laten verwijderen. Tot op vandaag hebben we nog niets van de NVWA gehoord. Zelfs geen bevestiging dat onze brief is aangekomen.


OPROEP! Zijn er nog meer bulten?

We willen in kaart brengen of er meer van dit soort bulten zijn. We roepen hierbij uw hulp in. Zijn er bulten in uw omgeving of heeft u ze gezien tijdens een wandeling of fietstocht, maak een foto en/of neem dan contact met ons op. Let wel: het gaat niet over bergen met aardappelen (veelal onder doek), mest- of aarde­hopen, maar om bulten met duidelijk aanwezige plantenresten.

Stuur uw reacties naar: metenwetenwesterveld@gmail.com

We willen zoveel mogelijk informatie verzamelen. Waar liggen bulten en hoe lang liggen ze er? Hoe wordt de giftige compost verwerkt? Deze bulten vormen een potentieel gevaar voor onze gezondheid en we willen dat de overheid direct passende maatregelen neemt.791 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Exportverbod

bottom of page