top of page

Gezonde gewassen en gezonde bodem

Bijgewerkt op: 29 jan. 2022Woensdag 12 januari 2021 vindt er een rondetafelgesprek (digitaal) plaats met de commissieleden van LNV (Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit) over het thema ‘Gezonde gewassen en gezonde bodem’. Politici van deze commissie gebruiken een rondetafelgesprek om van gedachten te wisselen met personen en organisaties over een specifiek onderwerp. In dit geval is het gesprek geïnitieerd door BBB en VVD, Er zijn vier blokken. Bij de verschillende onderwerpen zitten interessante gesprekspartners, waaronder Bas Bloem bekend van de parkinson-pandemie. Daarnaast vertegenwoordigers van Louis Bolk Instituut, PAN, Bionext en Artemis en uiteraard ook LTO.

Meten=Weten neemt deel aan blok 4: omwonenden, samen met een vertegenwoordiger van de Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland. Iedere deelnemer krijgt maximaal 2 minuten de tijd om een korte inleiding te houden. We hebben een position paper aangeleverd waarin onze standpunten staan beschreven.

Zodra de papers van de andere deelnemers verwerkt zijn is alle informatie te vinden op de site van de Tweede Kamer: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A07571

14.00- 14.30 uur Blok 1: Wetenschap

14.40- 15.10 uur Blok 2: Overheid en toelating

15.20- 16.00 uur Blok 3: Branche

16.10- 16.40 uur Blok 4: Omwonenden

234 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Exportverbod

bottom of page