top of page

Gevraagd: giften voor Schone Sier


In mei van dit jaar is Meten=Weten begonnen met het ambitieuze project Schone Sier, waarmee we nog meer inzicht willen krijgen in de verspreiding van pesticiden. Er is al meer dan 100.000 euro binnen, maar om het project Schone Sier optimaal te laten slagen is nog meer geld nodig! Want we willen nu doorpakken!

Vorige maand werd bekend dat de afzet van pesticiden in 2020 weer met 5% was toegenomen, de afzet van insecticiden steeg zelfs met 20%. Er is bijna 10 miljoen kg aan pesticiden over Nederland gespoten. En dat terwijl alle seinen op rood staan!

Help ons mee en doneer. Juist nu! Onze meetcoördinator, ecoloog Guido Nijland, legt uit waarom.

Waarom is dit project zo belangrijk?

Met Schone Sier wil Meten=Weten onomstotelijk kunnen vaststellen dat overal pesticiden zijn, niet alleen in het spuitseizoen maar het hele jaar rond. Onderzoek naar de integrale belasting van omwonenden, natuur en biodiversiteit door pesticiden heeft tot nu toe nog nooit plaatsgevonden. De resultaten van ons onderzoek leveren de onderbouwing voor gesprekken met overheden, politici en landbouworganisaties en zijn ook argumenten voor handhavingsverzoeken en rechtszaken. De diverse overheden zijn immers wettelijk verplicht zowel de gezondheid van de inwoners als ook de biodiversiteit afdoende te beschermen. Overheden moeten bewijzen dat er geen effecten zijn, wij moeten aantonen dat daarover redelijke twijfel bestaat. En dat willen we bereiken met de resultaten van project Schone Sier.

Meten=Weten heeft al veel onderzoek gedaan, was dat niet voldoende?

Bij eerder onderzoek deden we schokkende ontdekkingen. Bijvoorbeeld dat pesticiden zich veel verder verspreiden dan gedacht, sommige zelfs meer dan vier kilometer van de akker. Dat was nieuw en dat vereist nader onderzoek. De opzet van Schone Sier is grondiger en breder waardoor de resultaten veelzeggender worden. We meten niet alleen in Drenthe, maar op veel meer plekken in Nederland, zoals in Gelderland en misschien ook Limburg en Zeeland. We hebben zeven, mogelijk acht luchtmeters (afhankelijk van financiering), waarvan de filters om de zes weken worden gewisseld. Tegelijkertijd doen we onderzoek naar vegetatie in een straal van 50 meter rond deze ‘snuffelpalen’, om de relatie tussen metingen van de passieve luchtfilters met die van de omliggende begroeiing vast te stellen. Door iedere zes weken en jaarrond te meten krijg je een vollediger beeld. De gelijktijdige metingen en analyse van luchtfilters en vegetatie is nog nooit eerder gedaan, voor zover we weten.

Hoe gevaarlijk zijn pesticiden?

Het wordt steeds meer duidelijk in de wetenschap dat hele kleine hoeveelheden pesticiden al grote gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van mensen en ook mede oorzaak zijn van de achteruitgang van natuur en biodiversiteit. Professor Violette Geissen is projectleider van een groot Europees pesticiden onderzoek. In een interview zegt ze dat de toelatingstesten voor pesticiden achterhaald zijn, de systematiek verouderd is en gebaseerd is op modellen en niet op de realiteit. Veel reële risico’s komen daardoor niet in beeld. Lees hier het hele interview. https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/hoogleraar-violette-geissen-gaat-aantonen-dat-er-met-pesticiden-echt-veel-mis-is-its-time-for-change~abcf5b3a/

Hoeveel geld is nog nodig?

We hebben het project in financieel hapklare brokken onderverdeeld en we kunnen alleen die onderdelen uitvoeren waarvan de financiering rond is. Om een voorbeeld te geven: de kosten van één meetpaal (aanschaf, filters, bemonstering, laboratorium en analyse) bedraagt 20.000 euro, twintig monsters boerenkool 10.000 euro en tien monsters van bloemenstroken langs akkerranden kost 5.000 euro. Op dit moment hebben we iets meer dan 100.000 euro gedekt via donaties van de Fred Foundation en andere partners, eigen middelen en eigen werk. Maar om het project optimaal te laten slagen is nog eens 100.000 euro nodig. We willen u hierbij ook vragen om financiële steun en zijn daarnaast in gesprek met meerdere fondsen.

Uw bijdrage is welkom op

NL17 TRIO 0379674610

ten name van Meten is Weten Westerveld o.v.v. Schone Sier.


304 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Exportverbod

bottom of page