top of page

Gesprek Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)

Niet alleen de minister sprak met het Ctgb. Maandagmiddag 27 mei 2019 was Meten=Weten uitgenodigd voor een gesprek. Het College neemt de besluiten, de medewerkers van het Ctgb doen het onderzoek en bereiden de besluitvorming wetenschappelijk voor. Het College bestaat uit vijf leden en vier plaatsvervangende leden, die worden benoemd op grond van hun deskundigheid en die hun functie uitoefenen zonder last of ruggenspraak. De besluiten van het College kunnen door niemand worden betwist.

We spraken niet met het College zelf maar met vijf medewerkers van de werkorganisatie: de secretaris-directeur die per 1 juli vertrekt en diens opvolger, twee toxicologen en het hoofd communicatie.

Het was de eerste keer dat de organisatie met burgers in gesprek ging. De ontmoeting in Dwingeloo verliep respectvol en vriendelijk. Het Ctgb prees het onderzoek van Meten=Weten en er was alle begrip voor emoties van omwonenden. Desondanks was de boodschap kort en duidelijk: ‘Dames en heren er is niets aan de hand.’


Geen risico

De aanleiding van het gesprek is dat zowel uit het RIVM-onderzoek als de Meten=Weten-resultaten blijkt dat bestrijdingsmiddelen op plaatsen aanwezig zijn waar ze niet horen, zoals in particuliere tuinen, in woonhuizen en in natuurgebieden. Maar volgens het Ctgb hoeven omwonenden zich geen zorgen te maken: per stof liggen de gehalten onder de veilige niveaus voor mensen.

M=W confronteerde het Ctgb met vragen over de stapeling van verschillende stoffen, effecten op ongeboren en zeer jonge kinderen en oudere mensen. Uit onderzoek in het buitenland blijkt bijvoorbeeld dat de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen vaker voorkomen in gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen worden toegepast. De modellen en veiligheidsaannames van het Ctgb kunnen deze epidemiologische verschijnselen niet verklaren.

Het Ctgb onderkent zelf dat de zekerheid die gegeven wordt voor mensen niet geldt voor de natuur. Bovendien zijn de effecten op dieren in natuurlijke omstandigheden veel heftiger dan bij proeven in laboratoria. Daarnaast gaf het Ctgb in het gesprek aan dat onmogelijk kan worden voldaan aan het voorzorgprincipe voor Natura 2000-gebieden!

Natuurgebieden dienen gifvrij te zijn en dit kan alleen worden bereikt door ruimtelijke ordening cq het instellen van spuitvrije zones.


Niet gerustgesteld

M=W was na afloop van het gesprek met Ctgb volstrekt niet gerustgesteld. Integendeel; we hebben mensen ontmoet die geen twijfels hebben over hun eigen wetenschappelijke onderzoek en het eigen gelijk. Een organisatie die zich bezighoudt met modellen en cijfers, maar niet verantwoordelijk is of een mening heeft over maatschappelijke en ethische aspecten rond bestrijdingsmiddelen. Een organisatie die besluiten neemt over toelating van pesticiden zonder dat deze betwist te kunnen worden. Besluiten met grote consequenties voor mensen die tussen de pesticiden wonen, voor de natuur, ons landschap, water, bodem, insecten, vogels en ga zo maar door… Nog erger is dat een ministerie de beperkte reactie van het Ctgb op alle verontrustende feiten als een eindoordeel hanteert.

Het was op 27 mei een ontmoeting tussen twee verschillende werelden: die van de wetenschappelijke ivoren toren en omwonenden die hartstochtelijk strijden voor bestrijdingsmiddelen vrije zones.

We hebben een persbericht dat je hier kunt downloaden. De presentatie van het Ctgb kun je hier zien.

96 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page