top of page

Geen spuitvrije zones omdat er geen risico’s voor omwonenden zijn?

Tijdens het AO gewasbescherming van 31 oktober zei de minister over spuitvrije zones.” Op het moment dat er een bestemmingsplan wordt opgesteld voor nieuwe ruimtelijke projecten, wordt er rekening gehouden met ruimtelijke functies. Dan kunnen ook zaken bepaald worden zoals spuitvrije zones. Bij bestaande projecten in het bestemmingsplan zal ik de noodzaak moeten kunnen onderbouwen voor spuitvrije zones. Die heb ik niet: de RIVM heeft laten zien dat er wel blootstelling plaatsvindt, maar dat er geen overschrijding is.”

Zie hier verslag AO gewasbescherming 31 oktober.


N.a.v een bijeenkomst in het provinciehuis op 4 juli 2019 mochten aanwezigen schriftelijke vragen stellen over het OBO. Het RIVM is er heel duidelijk over:

Vraagsteller: Ondersteunt u de conclusie dat het OBO-rapport de conclusie trekt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid?

Antwoord RIVM: Het OBO-rapport signaleert dat de metingen in lucht en urine lager zijn dan in de toelating als aanvaardbaar gezien wordt. Maar dat is nog geen conclusie dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid voor alle middelen, teelten, en locaties. Het OBO zegt daar niets over. Het RIVM beveelt juist aan om de mogelijke risico’s verder in beeld te brengen.

Zie hier verslag van informatieavond Provinciehuis van 4 juli 2019.

Zie hier antwoorden op schriftelijke vragen

28 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page