top of page

Geen spuitvrije zones in het bestemmingsplan Buitengebied

Rigide houding voorzitter roept veel weerstand op

Het was dinsdagavond een treurige vertoning in de raadszaal van Westerveld. Aan de orde was de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied. Op dit plan waren meer dan 100 zienswijze ingediend. Veel mensen drongen daarin aan op het oplossen van problemen rond de lelieteelt door het instellen van spuitvrije zones.

Maar liefst vijftien burgers wilden inspreken. Zij werden echter een paar uur van te voren overvallen door een mail van de griffie, waarin gevraagd werd samen te werken met andere insprekers om zo betogen samen te voegen en anders zou de spreektijd naar 3 minuten gaan. Dit veroorzaakte stress en onbegrip bij insprekers. Veel sprekers kenden elkaar niet en ieder had, zo bleek ook op de avond, zijn/haar eigen unieke verhaal.

Meten=Weten is ontsteld dat de gemeenteraad van Westerveld zichzelf zo heeft dichtgetimmerd met regels, dat het kennelijk niet meer mogelijk is om spontaan op een onverwachte situatie te kunnen reageren.

We vragen ons af hoe het mogelijk was dat een belangrijk onderwerp als het bestemmingsplan Buitengebied om half tien ’s avonds werd gezet? Waarom was er niet de flexibiliteit om het agendapunt naar voren te schuiven als je weet dat de tribune vol zit met betrokken inwoners die nu anderhalf uur moesten wachten? Waarom niet bezorgde en betrokken burgers die 5 minuten inspreektijd gunnen? Dit was de eerste keer dat inwoners die zorgen hebben over sierteelt en pesticiden de mogelijkheid hadden om via het bestemmingsplan spuitvrije zones te krijgen. Waarom niet echt naar ze luisteren en relevante vragen te stellen? Het zou de raad een half uur extra tijd kosten maar wel goodwill opleveren. Ook de rigide manier van voorzitten en de strikte raadsregelhandhaving van de voorzitter, geven je als burger het gevoel er totaal niet toe te doen.

In het rapport Uitgesproken wordt gezegd dat de bevolking gepolariseerd is. Dat komt mede door een bestuur dat op alle mogelijke manieren tracht het onderwerp lelieteelt en pesticiden te ‘deleten’, gewoon te doen alsof het probleem niet bestaat.

Maar het probleem bestaat, en inwoners zullen zich blijven roeren totdat er een passende oplossing is gevonden. De actiebereidheid wordt door dit soort avonden alleen maar groter. Meten=Weten zal bezwaar maken bij de Raad van State

· Artikel RTV Drenthe

· Bijdrage Alok van Loon namens Meten=Weten


Foto: Andries Ophof RTV Drenthe

298 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page