top of page

Brief aan de raadsleden van gemeente Westerveld

Bijgewerkt op: 28 mei 2019

Verzonden op 24 mei 2019

Aan de raadsleden van gemeente Westerveld

Geachte raadsleden,

Wij hebben er kennis van genomen dat de VVD dinsdag 28 mei 2019 een motie ‘Vreemd aan de orde van de dagin stemming wil brengen naar aanleiding van het RIVM-rapport over blootstelling en mogelijke gezondheidseffecten. Het is ons onduidelijk wat de VVD met deze motie wil bereiken.

Wij zijn van mening dat de inhoud van deze motie niet bijdraagt aan een oplossing van de problemen zoals deze bij de bevolking leven. In tegendeel zelfs.

De reacties van aan de landbouwsector gelieerde organen dragen tot nu toe vooral het karakter dat wordt omschreven als ‘Gaat u maar rustig slapen’. Deze motie draagt ditzelfde karakter en helpt daardoor niet bij het wegnemen van de ongerustheid.

Wij willen uw raad erop wijzen dat op dit moment een brede discussie plaatsvindt of de nu gebruikte methoden om een bestrijdingsmiddel al of niet toe te staan wel adequaat zijn. Er is al onderkend dat dit systeem ernstige hiaten vertoont. Deze hiaten betreffen onder andere de effecten op ongeboren en zeer jonge kinderen, de mix van bestrijdingsmiddelen en de effecten op de natuur. De gebruikte modellen gaan uit van een minder grote verspreiding en houden geen rekening met stapeling van de gebruikte middelen. De MRL (maximale residu limiet) heeft tot doel onze voedingsmiddelen te beschermen. Dit is iets anders dan een beoordeling op effecten van de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op plaatsen waar deze niet behoren te zijn, bijvoorbeeld in huizen, tuinen van particulieren en natuurgebieden.

Het meest opmerkelijke aan de motie is, dat deze oproept tot een beperking van de vrijheid van meningsuiting van zowel inwoners als bestuur. Dit is onaanvaardbaar. Juist waar sprake is van op feiten gebaseerde ongerustheid, is de dialoog zeer belangrijk.

De laatste zin in de motie heeft een ander onderwerp, namelijk het bestemmingsplan buitengebied. Inhoudelijk is dit bestemmingsplan 2018 gelijk aan het bestemmingsplan 2017, dat nog onder de rechter is. Het vaststellen van dit bestemmingsplan heeft daarom geen enkele prioriteit.

In de tussentijd zijn zo veel nieuwe gegevens beschikbaar gekomen dat een heroverweging van dit plan noodzakelijk is. Het plan zoals het er nu ligt is niet wat men noemt ‘RaadvanState-proof’.

Wij verzoeken de gemeenteraad om juist het college van B&W te steunen in hun streven te zoeken naar mogelijke oplossingen van de geconstateerde problemen.

Vriendelijke groet,

Namens de Vereniging Meten=Weten

Alok van Loon

(secretaris)66 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page