Over Ons

  • Wie zijn wij?

  • Achtergrond van Meten = Weten

  • Organisatie

  • Contact en lid worden

  • ANBI

  • Nieuwsbrieven

Wie zijn wij?

Meten = Weten begon als een spontaan initiatief van bezorgde inwoners in de gemeente Westerveld. Zij brachten in november 2018 geld bijeen om dertien monsters van bodem, gewas en oppervlaktewater te laten onderzoeken op pesticiden.

De groep maakt zich zorgen over het grote gebruik van pesticiden in de landbouw (met name in de lelieteelt), en de invloed van de groeiende agro-industrie op de leefomgeving van de inwoners van Westerveld.

Het burgerinitiatief richt zich niet tegen boeren en lelietelers maar richt zich in eerste instantie op een gemeente die haar burgers, haar platteland en haar natuur met drie Natura 2000-gebieden, waarvan twee Nationale Parken, niet beschermt met adequate regelgeving. Een gemeente die veel praat over lelieteelt (er is zelfs een wethouder lelieteelt) maar tot nog toe geen beleid heeft ontwikkeld om een expansieve groei van een vervuilende agro-industrie, met bloembollen en lelies als giftige extremen, binnen de perken te houden. Daardoor is de balans tussen draagkracht en draaglast van de samenleving, de natuur en de bodem volledig uit evenwicht.

 

Meten=Weten richt zich ook op de provinciale en landelijke overheid en op andere overheden en organisaties  zoals het Waterschap Drents Overijsselse Delta (DOD), College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Nederlandse voedsel- en warenwetautoriteit (NVWA), Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO), die een rol spelen in de regelgeving en handhaving.

 

Achtergrondverhaal

Download hier het achtergrondverhaal van Meten=Weten. Over hoe een mooie plattelandsgemeente, die zich het Nationale Park van Drenthe noemt, steeds zwaarder gebukt gaat onder een groeiende industriële landbouw met veel bestrijdingsmiddelen.

 

Organisatie 

Meten = Weten is begonnen als een spontaan burgerinitiatief zonder enige juridische status in oktober 2018. In mei 2019 zijn wij een vereniging geworden, omdat we een rechtspersoon nodig hebben om verantwoordelijkheden duidelijk te hebben, financieel transparant te zijn, geld van fondsen en een Anbi-status te kunnen krijgen.

Op 1 november 2021 telt Meten=Weten 708 leden.

 

Bestuur

Voorzitter:  Rob Chrispijn

Penningmeester: Willem Bijmholt

Secretaris: Alok van Loon

Bestuurslid: Guido Nijland

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

 

Bank Triodos

Rekeningnummer: NL17 TRIO 0379674610 ten name van Meten is Weten Westerveld.

 

ANBI

1. ANBI informatie

2. Beleidsplan Meten=Weten 2020-2023

3. Jaarverslag Meten=Weten 2020

4. Jaarrekening 2020

Meten=Weten heeft de ANBI-status en is dus een Algemeen Nut Beogende Instelling. De ingangsdatum is 30 april 2019.
Iedereen die na 1 mei 2019 een gift heeft gegeven kan deze mogelijk als aftrekpost voor de inkomstenbelasting gebruiken. Meer lezen over giften: zie de website van de Belastingdienst.

RSIN: 860003796

KVK-nummer: 74720295

 

Statuten

Je kunt de statuten hier downloaden.

Ledenvergadering

In september 2019 was op de eerste ledenvergadering. Het verslag vind je hier. De laatste ledenvergadering was 11 oktober 2021 in Wilhelminaoord. Het verslag is aan leden toegestuurd. Door de Corona-crisis is nog niet bekend wanneer de volgende ledenvergadering is.

Contact 

Adres

Secretariaat Meten=Weten:

Tolweg 18

7991TC Geeuwenbrug

Telefoon: 0521 592297

Email: metenwetenwesterveld@gmail.com
 

Wil je lid worden?

Dat kan vanaf € 5 per jaar. Stuur een e-mail naar onze ledenadministratie : theaw@upcmail.nl

Nieuwsbrief

Wil je geen lid worden van Meten=Weten maar wel de Nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mail naar metenwetenwesterveld@gmail.com

 

Lees hier de nieuwsbrieven die eerder verstuurd zijn:

Nieuwsbrief augustus 2021

Nieuwsbrief mei 2021

Pesticiden-overlast melder is online

Nieuwsbrief februari 2021

Nieuwsbrief maart 2021

Nieuwsbrief januari 2021 Oproep

Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief september 2020

Nieuwsbrief juni 2020

Nieuwsbrief april 2020

Nieuwsbrief december 2019

Nieuwsbrief 29 oktober 2019

Nieuwsbrief juni 2019

Nieuwsbrief 22 maart 2019

210820 groepsfoto Trouw.jpg