Meten = Weten

 een burgerinitiatief tegen

pesticiden in Westerveld 

PESTICIDEN OVERLAST MELDEN?
Nederland is ook van ons: geef ons weer de vogels en vlinders terug
Hoe een mooie plattelandsgemeente steeds zwaarder gebukt gaat onder een groeiende industriële landbouw met veel bestrijdingsmiddelen.