Meten = Weten

 een burgerinitiatief tegen

pesticiden in Westerveld 

PESTICIDEN OVERLAST?
Nederland is ook van ons: geef ons weer de vogels en vlinders terug